Unesene vrste

Poribljavanje bara, jezera, močvara i ostalih voda vrstama koje nisu prirodno rasprostranjene u tim staništima neprihvatljivo je i strogo zabranjeno zakonom. Unatoč tome, ihtiofauna naše zemlje sadrži ukupno 16 unesenih vrsta riba. One su u prošlom stoljeću unesene u vodotoke i stajaćice i prilagodile su se novim staništima. Upravo te unesene vrste smatraju se jednim od glavnih razloga izumiranja prirodno rasprostranjenih vrsta. Širenju unesenih vrsta pogoduju nestajanje močvara i gubici drugih prirodnih staništa, kao i onečišćenja rijeka i jezera. Neke od najpoznatijih unesenih vrsta u Hrvatskoj su babuška, kalifornijska pastrva, sunčanica, gambuzija i somić poznat kao "amerikanac". Pojavljuju se i dvije vrste koje se nalaze na popisu invazivnih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj uniji, a to su bezribica i rotan.