Hrvatska ihtio fauna

Prema pravilima ihtiologije - grane zoologije koja se bavi proučavanjem riba, vrste u akvarijskim bazenima podjelili smo obzirom na zone njihova obitavanja u jednoj tipičnoj krškoj rijeci kakva je i Korana pokraj koje je smješten akvarij. Stoga izložbeni dio Aquatike čine zone pastrve, lipljena, mrene, deverike, iverka, akvariji s predatorima štukama i somovima, endemske vrste, veliki akvarij s ribama iz porodice jesetri, stajaćice te naposljetku akvarij s unesenim vrstama i sedrena barijera, to jest slapovi.