Zona iverka

Zona iverka je zona u koju dolaze i neke morske vrste riba. Naime, za razliku od prethodnih viših zona, voda je ovdje bogatija solju, dakle riječ je o boćatoj vodi pa ovdje možete vidjeti ribe plosnatice, kao što su iverak i list te vrste koljuška, šilo i cipal.

Ušća rijeka u more, delte i estuariji, odlikuju se najvećim bogatstvom biljnih i životinjskih vrsta među svim staništima. Zastupljena su pjeskovita ili glinovita tla, vegetacija je izuzetno raznolika, a zbog izmjene plime i oseke velika su kolebanja temperature i saliniteta.