Aquatika – dobro došli

Moje ime je Goran Jakšić, profesor sam fizike, sveučilišni specijalist ribarstva, doktor biotehničkih znanosti i vodit ću Vas kroz karlovački akvarij koji smo nazvali Aquatika.

Prema reljefnim i geološkim značajkama razlikuju se panonski i krški dio Hrvatske, a kopnene vode pripadaju sljevovima Crnog i Jadranskog mora.

U kopnenim vodama Hrvatske obitava oko 150 vrsta riba što nas svrstava među ihtiološki najbogatije europske zemlje. Akvarijski bazeni u Aquatici koncipirani su na način da prikazuju tok jedne tipične krške rijeke od izvora do ušća i u njima ćete moći vidjeti oko 100 vrsta riba.