Zona lipljena

Spuštajući se dalje akvarijem nakon zone pastrve dolazimo do zone lipljena. Dno je više šljunkovito, a podvodne biljke su savitljive što ih štiti od lomljenja. Glavni predstavnik je riba lipljen. Ova vrsta hrani se sitnim beskralješnjacima koji žive na dnu rijeke, primjerice tularima koji grade kućice od kamenčića i grančica kako bi povećali masu i onemogućili vodi da ih odnosi. Uz lipljena nalazimo i našu najveću pastrvsku vrstu mladicu koja se naziva i dunavskim lososom. Navodno je najveći primjerak uhvaćen u Hrvatskoj u rijeci Savi imao masu oko 50 kilograma. Ova vrsta je endem dunavskog slijeva i ugrožena je u Hrvatskoj. Obzirom da se pretežno lovi u hladnim zimskim mjesecima potraga za ovom - kako je nazivaju - kraljicom rijeka, predstavlja strastven izazov ribičima. Mladica se hrani ribom iz gornjih i donjih slojeva rijeke, ovisno o njenoj migraciji.