Zona mrene

Ovu zonu krasi vegetacija plivajućih hidrofita koji se zakorijenjuju za dno, a listove i cvjetove razvijaju na površini vode. Među beskralješnjacima ističu se trzalci, puževi i školjkaši. U zoni mrene živi najviše vrsta riba, a sve ribe u rijekama oko grada Karlovca pripadaju u ovu zonu. Ovdje možete vidjeti klenove, kleniće, bolene, poduste, nosare, uklije i vijune. Zanimljivo je da je bolen jedini pravi predator iz porodice šarana. Glavna karakteristika ovih riba je da one, za razliku od pastrve, nemaju potrebu za velikom količinom kisika kojom inače obiluju brze vode. Neke vrste riba iz zone mrene su omnivorne što znači da se osim ribom hrane algama i beskralješnjacima. Takve ribe su klenovi. U ovu zonu dolazi i amur, biljojed čija su prava domovina kineske rijeke i njihova porječja.