Veliki akvarij

U velikom akvariju prikazane su ribe iz porodice jesetri. Najveća među njima je moruna, jedna od najvećih riba na svijetu. U rijeci Volgi uhvaćen je primjerak od tri i pol tone. Većina ribljih vrsta živi ili u slatkoj vodi ili u moru, dok ih tek nekoliko seli unutar oba staništa, a osnovni je razlog te prilagodbe mrijest.

Moruna može živjeti i do stotinu godina. Do mrijesta živi na morskom dnu, a zatim kreće na dug put prema slatkim vodama. Od svih jesetri, moruna migrira najdalje uzvodno rijekama do mjesta na kojima započinje mrijest i to je glavni razlog njene ugroženosti. Naime, zbog svoje veličine, u riječnim staništima ona postaje lak plijen čovjeku. Inače, jesetre su jedna od najstarijih ribljih vrsta. Potječu još iz doba dinosaurusa. Nekada su ove ribe plivale i našim rijekama, primjerice rijekom Kupom. Izgradnjom hidroelektrane Đerdap na granici Srbije i Rumunjske ove ribe su potpuno izumrle u našim vodama. Obzirom da ribe tijekom potrage za hranom, skrovištem i mjestima na kojima će se mrijestiti migriraju, treba dobro promišljati o gradnji hidroelektrana koje mogu zaustaviti migraciju.

Za razliku od morune koja život provodi u moru, a za vrijeme mrijesta seli u rijeke, jegulja je drugi tip migratorne vrste koja život provodi u rijeci, a mrijesti se u moru.

U rano proljeće, u stadiju spolne zrelosti jegulje započinju svoj svadbeni put spuštanjem niz rijeku, putujući prema Sargaškom moru. Mrijeste se na dubinama od 500 do 1000 m. Svaka ženka polaže oko milijun jajašaca. Nakon mrijesta odrasle jedinke ugibaju. Ličinka jegulje je prozirna, te se naziva staklarka. Golfska struja nosi ličinke kroz Atlantski ocean prema europskim obalama. U dobi od četiri godine, jegulje ulaze u rijeke gdje obitavaju do svoje spolne zrelosti, a to je prosječno 9 godina.