Stajaćice

Stajaćice predstavljaju važna staništa za mnoge biljne i životinjske vrste, a osobito jezera i močvare koje zauzimaju velike površine. Dva bazena u akvariju predstavljaju baru i močvaru. Bara je u pravilu plića od jezera, obično nastaje uz rijeke ili u poplavnim područjima. Sunčeva svjetlost u barama uglavnom dopire do dna. Močvara je najplića voda stajaćica koja se odlikuje visokim stupnjem vegetacije i velikom bioraznolikošću. Nastaje na mjestima prijašnjih jezera i bara i na meandrima rijeka koje su promijenile tok. Osim riba kao što su linjak, bodorka i crvenperka u njima možemo susresti gmazove (kornjače i zmije), vodozemce (žabe) te vodenjake.